středa 19.01.2022,
dnes má svátek: Doubravka

Poplatek za komunální odpad 2022

Letošní rok vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, na základě kterého musí obce obecně závaznou vyhláškou upravit způsob výběru poplatku za odkládání komunálního odpadu.
Protože systém sběru a třídění komunálního odpadu v naší obci funguje celkem dobře, snažili jsme se zachovat co nejvíce stávající systém a přitom akceptovat znění nového zákona. 
Cena žetonu na popelnici 120l  zůstane stejná  tedy 70Kč
změny:
 - evidence na osobu ( doposud jsme evidovali domácnost )
 - poplatník je každá osoba, která má v nemovitosti bydliště, pokud nemovitost nikdo neobývá je poplatníkem vlastník
 - minimální poplatek na poplatníka je odběr 3ks žetonu/rok ( min 30litrů/osoba a měsíc, cena za svoz 1litru KO je  0,58 Kč; přesně 7/12 Kč )
                 např: 4 členná domácnost musí odebrat za rok  12ks žetonů
 - platit se bude po ročním zúčtování , tzn. v únoru až březenu 2023, přijde každé domácnosti vyúčtování s počtem odebraných žetonů
 - při vyzvednutí žetonů na úřadě bude vystaveno potvrzení o převzetí, které bude sloužit jako podklad pro roční vyúčtování

Jinak se nic nemění.