čtvrtek 09.12.2021,
dnes má svátek: Vratislav

Poplatky v obci

ROK 2021


POPLATKY ZA POPELNICE
Cena žetonu na vývoz jedné 120 l popelnice       70,00 Kč.

Každá domácnost je povina nejpozději do 30.6.2021 odebrat minimálně 5ks žetonů
 

POPLATEK ZA PSA A VÝŠE NÁJEMNÉHO POZEMKU
Poplatek za psa 300,- Kč/za prvního psa, 400,- Kč za každého dalšího. 
Poplatek za identifikační známku na psa 50,-Kč. 
Výše nájemného pozemku je dána individuálně dle smlouvy.

Termínem splatnosti je 31. březen 2021.
Poplatky lze zaplatit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet obce:
Číslo účtu: 103440228/0300
variabilní symbol: číslo popisné
zpráva pro příjemce : obsahuje příjmení a druh poplatku:
    P - poplatek za psa
    N - nájem pozemku (zahrady)

Příklady vyplnění:
Platič_2xP = (pan Platič platí poplatek za 2 psy)
Pospíchalová_1xN = (paní Pospíchalová platí 1x nájemné)