sobota 25.05.2024,
dnes má svátek: Viola

Poplatky v obci

ROK 2024


POPLATKY ZA POPELNICE
Cena žetonu na vývoz jedné 120 l popelnice       72,00 Kč.
Vyzvednutím žetonů na obecním úřadě objednáváte odvoz odpadu, po roce dojde k vyúčtování, podle počtu odebraných žetonů bude vystavena faktura.
Minimální odběr za rok                                              3 žetony/osoba
Vlastník nemovitiosti, kde nikdo nebydlí                    3 žetony/rok
 
 

POPLATEK ZA PSA A VÝŠE NÁJEMNÉHO POZEMKU
Poplatek za psa 300,- Kč/za prvního psa, 400,- Kč za každého dalšího. 
Osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod     200,00 Kč/pes
Poplatek za identifikační známku na psa 50,-Kč. 
Výše nájemného pozemku je dána individuálně dle smlouvy.

Termínem splatnosti je 31. březen
Poplatky lze zaplatit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet obce:
Číslo účtu: 103440228/0300
variabilní symbol: číslo popisné
zpráva pro příjemce : obsahuje příjmení a druh poplatku:
    P - poplatek za psa
    N - nájem pozemku (zahrady)

Příklady vyplnění:
Platič_2xP = (pan Platič platí poplatek za 2 psy)
Pospíchalová_1xN = (paní Pospíchalová platí 1x nájemné)