středa 19.06.2024,
dnes má svátek: Leoš

Databáze poskytnutých informací

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
 

ODPOVĚDI:

Odpověď žadateli o informaci 29.6.2022
Odpověď žadateli o informaci 16.5.2022, příloha
Odpověď žadateli o informaci 16.5.2022
Odpověď žadateli o informaci 26.4.2022
Odpověď žadateli o informaci 6.4.2022
Odpověď žadateli o informaci 6.4.2022
Odpověď žadateli o informaci 8.3.2022
Odpověď žadateli o informaci 8.2.2022
Odpověď žadateli o informaci 10.1.2022
Odpověď žadateli o informaci 27.12.2021
Odpověď žadateli o informaci 6.12.2021
Odpověď žadateli o informaci 30.6.2021
Odpověď žadateli o informaci 22.12.2020
Odpověď žadateli o informaci 8.12.2020
Odpověď žadateli o informaci 8.12.2020
Odpověď žadateli o informaci 9.11.2020
Odpověď žadateli o informaci 28.8.2019
Odpověď žadateli o informaci 9.7.2018