čtvrtek 28.10.2021,
dnes má svátek: Den vzniku samostatného československého státu (1918)

Databáze poskytnutých informací

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
 

ODPOVĚDI:

Odpověď žadateli o informaci 30.6.2021

Odpověď žadateli o informaci 22.12.2020

Odpověď žadateli o informaci 8.12.2020

Odpověď žadateli o informaci 8.12.2020

Odpověď žadateli o informaci 9.11.2020

Odpověď žadateli o informaci 28.8.2019

Odpověď žadateli o informaci 9.7.2018