sobota 25.05.2024,
dnes má svátek: Viola

E-podatelna

Na Obci Malý Beranov byla zřízena elektronická podatelna dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Elektronická podání lze podat:
- prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu:
podatelna@maly-beranov.cz

- na technickém nosiči dat (USB Flashdisk, CD-ROM)
  lze předat v kanceláři Obecního úřadu Velký Beranov v době:
  pondělí, středa: 8.00 – 16.30
 
Formáty datových zpráv a příloh:
.doc (Microsoft Word od verze 97), .pdf (Acrobat Reader), .xls (Microsoft Excel do verze 97), .txt
Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Spustitelné soubory (např. .exe, .com apod.) nebudou přijaty – při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy: 2 MB

Zaměstnanec pověřený ověřováním zaručených elektronických podpisů:
Ing. Martin Zach, starosta obce

Elektronická podatelna provádí kontrolu:
- zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
- zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
- zda je elektronicky podepsáno – platný zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát 
 
Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci a ta je přijímána na adrese obec@maly-beranov.cz.