sobota 25.05.2024,
dnes má svátek: Viola

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Odkazy

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů dne 31.12.2020 pod č. 611/2020 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Dny konání voleb: 8. a 9. října 2021
Ode dne vyhlášení voleb mohou voliči požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, a to:
  • osobně, až do 6. října 2021 do 16:00 hod. 
  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (osvobozeno od správního poplatku), do 1. října 2021
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, do 1. října 2021.  
Voličský průkaz opravňuje voliče, aby volil v kterémkoliv volebním okrsku a vydává se nejdříve 23.9.2021.

Žádost o voličský průkaz níže: