středa 28.09.2022,
dnes má svátek: Václav, Den české státnosti

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

1. Název

Obec Malý Beranov
 

2. Kontaktní spojení

    2.1 Kontaktní poštovní adresa

     Obec Malý Beranov
     Malý Beranov 36
     586 03 Jihlava


    2.2 Úřední hodiny

    Pondělí         8:00 - 12:00         14:00 - 18:00
    Středa           8:00 - 12:00         14:00 - 17:00
    Pátek            8:00 - 12:00         13:00 - 15:00
 

    2.3 Telefonní čísla

     pevná linka: 567 218 702
     mobilní: 731 527 4231 (starosta)
 

    2.4 Adresa internetové stránky

     www.maly-beranov.cz
 

    2.5 Adresa e-podatelny

    podatelna@maly-beranov.cz
 

    2.6 Další elektronické adresy

    obec@maly-beranov.cz
    starosta@maly-beranov.cz
 

3. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení: ČSOB Jihlava
č.ú. 103440228/0300
 

4. IČ

00543713
 

5. DIČ

CZ00543713
 

6. Dokumenty

     Dokumenty zastupitelstva
     Rozpočet obce
     Veřejné vyhlášky a nařízení
 

7. Žádosti o informace

Obec poskytuje informace na základě podané žádosti, kterou může každá fyzická i právnická osoba získat na adrese Obecní úřad Malý Beranov, Malý Beranov č.p. 36, 586 03, nebo e-mailem na podatelna@malyberanov.cz nebo prostřednictvím datové schránky kxfbu39.
Poskytnuté informace budou zveřejněny na webových stránkách www.maly-beranov.cz.
Žádost o poskytnutí informace.pdf [PDF, 21 kB]
 

8. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání.pdf [PDF, 21 kB]
 

9. Opravné prostředky

Opravné prostředky.pdf [PDF, 21 kB]
 

10. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 26.5.2014, č. usnesení 39/14
Sazebník úhrad.pdf [PDF, 21 kB]
 

11. Licenční smlouvy

Obec Malý Beravnov v současné době neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.
Obec Malý Beravnov v současné době neposkytuje žádné výhradní licence.
 

12. Ochrana osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation)

Do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Obce Malý Beranov byla jmenována
Ing. Marcela Syrová a lze ji kontaktovat prostřednictvím emailu: marcela.syrova@sms-sluzby.cz
 

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz níže


VÝROČNÍ ZPRÁVY                                                 

DATABÁZE POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ