Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Základní informace
Složení zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva
Vyhlášky
Poplatky
Elektronická podatelna
Povinně zveřejňované informace
GDPR
Úřední deska
Výběrová řízení

Složení zastupitelstva

Ve volbách 10. a 11.10.2014 bylo zvoleno nové devítičlenné zastupitelstvo obce.

Zastupitelé:

Za Sdružení nezávislých kandidátů I.:
Hůlka Luděk Ing.
Tomica Tomáš Ing.
Barták Pavel MVDr., Ph.D.
Marousek Milan
Kráčmarová Martina Ing.

Za Nezaujaté:
Zach Martin Ing.
Kourek Jan Ing.
Šimek Marcel DiS.
Krčálová Helena


Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 31.10.2014 byl zvolen starosta a místostarosta.
Dále byli zvoleni předsedové výborů a komisí.

Po rezignaci Ing. Jana Kourka se stal zastupitelem za Nezaujaté pan Zdeněk Benáček.

Zvolení funkcionáři:
Ing. Luděk Hůlka - starosta (tel. 737 827 475)
Ing. Martin Zach - místostarosta (tel. 731 190 121)

MVDr. Pavel Barták, Ph.D. - předseda kontrolního výboru
Ing. Tomáš Tomica - předseda finančního výboru
Ing. Martina Kráčmarová - předsedyně stavební komise
Helena Krčálová - předsedkyně komise pro občanské záležitosti
Milan Marousek - předseda pořádkové komise

Orgány obce:
Kontrolní výbor: MVDr. Pavel Barták, Ph.D. (předseda), Zdeněk Benáček, Marousek Milan
Finanční výbor: Ing. Tomáš Tomica (předseda), Šimek Marcel DiS., Ing Markéta Tomicová
Stavební komise: Ing. Martina Kráčmarová (předsedyně), Ing. Tomáš Tomica
Komise pro občanské záležitosti: Helena Krčálová (předsedkyně), Zdeněk Benáček, Šimek Marcel DiS.
Pořádková komise: Marousek Milan (předseda), MVDr. Pavel Barták, Ph.D., Zdeněk Benáček