Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Úvodní stránka
Aktuality v obci
Obecní úřad
Starší historie
Nedávná historie
Dopravní spojení
Kultura a sport
Fotogalerie
Úřední deska
Výběrová řízení

Aktuality v obciOprava komunikací v obci

Upozorňujeme občany, že od pátku 25. 5. začne přípravnými pracemi oprava místních komunikací.
S pracemi dojde k omezení provozu na úsecích z návsi ke kostelu, od kostela k bytovkám u lesa, ke kulturnímu domu a na horní příjezdové cestě k panelákům.
POZOR ZMĚNA
Došlo ke změně v plánu opravy komunikací.
V pondělí 28. 5. 2018 začne frézováním ulice od kostela k bytovkám u lesa.
Žádáme občany z této ulice, aby neparkovali na komunikaci a umožnili tak bezproblémovou práci stavbařů. Po dobu frézování bude umožněn nouzový průjezd lesem.
Dále žádáme obyvatele ulice ke kulturnímu domu, aby v pondělí 28. 5. 2018 parkovali na návsi, aby jim nebyl znemožněn výjezd jejich vozidly.
V úterý 29. 5. 2018 budou práce pokračovat frézováním povrchu komunikace od návsi ke kostelu. Objízdná trasa povede kolem studní nebo přes Nové Domky.
Opravované silnice budou s omezením sjízdné.

"Přehledná mapka".Maloberanovské slavnosti

Na sobotu 2. června 2018 připravují zastupitelé obce Maloberanovské slavnosti s pouťovým fotbalem a dětskými atrakcemi.
Žádáme rodiče, aby nám pomohli s přípravou soutěží pro děti. Schůzka zájemců o pomoc bude 24.5.2018 od 18 hodin na obecním úřadě.
Předem děkujeme za projevený zájem a pomoc.Mateřská škola

Novou ředitelkou Mateřské školy Beránek byla na základě výsledků konkursu s platností od 1. 8. 2018 jmenována paní Bc. Liběna Vlachová.Změna dopravního spojení v důsledku opravy brněnského mostu.

Od 1. 4. 2018 je pro veškerou dopravu uzavřen brněnský most. Z toho vyplývá dopravní omezení, které se týká i MHD. Linka č. 12 bude jezdit po Březinově sídlišti a otáčet se bude na zastávce Chlumova, která se stává přestupní stanicí. Nebude tedy zajíždět až na dvě výjimky na Masarykovo náměstí. Rovněž nebudou fungovat zastávky Na Člunku, místo nich budou autobusy zastavovat na zastávce Demlova.
Jednání o zajíždění na Masarykovo náměstí bylo zatím neúspěšné. Autobusy by nestihly časy předepsané jízdním řádem.POPLATKY V ROCE 2018

Cena žetonu na vývoz jedné 120 l popelnice se od loňského roku nezměnila a činí 60 Kč.
Poplatek za psa 100,- Kč/za prvního psa, 150,- Kč za každého dalšího. Poplatek za identifikační známku na psa 50,-Kč.
Výše nájemného za pozemek je dána individuálně dle smlouvy.

Termínem splatnosti je 31. březen 2018.ODPADY A KANALIZACE

Na tříděný odpad (papír a plasty) je vyhrazeno několik míst v obci, sklo a odpadní tuky a oleje lze uložit na sběrném místě pod kulturním domem, biologický odpad – trávu a větve a kovový odpad můžete zavést do sběrného dvora u elektrárny.
S tříděním odpadů, které přináší všem zúčastněným výrazné finanční úspory proti okolním městům a obcím, jsme spokojeni.
V kanalizaci občas končí odpady, které tam nepatří a se kterými se systém likvidace není schopen bez následků vyrovnat.
Jmenovitě jde o odpadní tuky a oleje, zbytky jídel a surovin, hygienické vlhčené ubrousky a dámské hygienické potřeby, které jsou nerozložitelné.
Čochtan 2018

V sobotu 12.5.2018 se konal tradiční Maloberanovský Čochtan.Zápis dětí do Mateřské školy Beránek

Ve středu 9. května 2018 se uskutečnil Zápis dětí do Mateřské školy Beránek.Pálení ČARODĚJNIC

V pondělí 30. dubna 2018 se na hřišti uskutečnilo za vysoké účasti občanů stavění májky a pálení čarodějnic.SETKÁNÍ SENIORŮ

Letošní setkání seniorů, které uskutečnilo v neděli 25. 3. 2018 od 15.00 hodin v sále kulturního domu.
Účastníkům bylo zajištěno občerstvení a stejně jako v minulých létech vystoupily děti z mateřské školy Beránek a potom zahrála hudba k tanci a poslechu.PALIVOVÉ DŘEVO

Obec Malý Beranov uzavřela příjem poptávek na palivové dřevo.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Masopustní průvod prošel obcí v sobotu 27.1.2018. Snímky si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tradiční ples Mateřské školy Beránek se uskutečnil 9. 2. 2018 od 19.30 hodin v sále kulturního domu.ODPADY A KANALIZACE

Vážení občané.
Jak většina z Vás již zjistila, systém sběru odpadu zůstává i v roce 2018 stejný jako v letech předchozích.
Komunální odpad bude i nadále odvážen od Vašich domovů. Zastupitelstvo obce rozhodlo o ponechat cenu žetonu na stejné výši tj. 60 Kč za vývoz.
Na tříděný odpad je vyhrazeno několik míst v obci, biologický odpad – trávu a větve a kovový odpad můžete zavést do sběrného dvora u elektrárny.
S tříděním odpadů, které přináší všem zúčastněným výrazné finanční úspory proti okolním městům a obcím, jsme spokojeni.
Rezervy stále vidíme v likvidaci splaškových odpadů Vašich domácností.
Někteří z Vás likvidují přes splaškovou kanalizaci také odpady, které tam nepatří a se kterými se systém likvidace není schopen bez následků vyrovnat. ČOV a přečerpávací stanice je nemohou bezproblémově zvládnout.
Situace se opakuje zvláště pro:
- odpadní tuky a oleje
- zbytky jídel a surovin
- hygienické vlhčené ubrousky, které jsou nerozložitelné
- dámské hygienické potřeby

Zkuste se, prosím zamyslet, než něco vylejete do Vašeho WC a spláchnete, zda to do splaškové kanalizace patří anebo NEPATŘÍ.

Děkuji Vám. Ing. Luděk Hůlka, starosta obce Malý BeranovOdpadové hospodářství

Poplatky pro rok 2018 se řídí obecně závaznou vyhláškou 06/2012, o poplatku za komunální odpad v platném znění.

V současnosti je obec vybavena celkem 10 kontejnery na sběr PET lahví, plastů a nápojových kartonů a pěti pro sběr papíru a po jednom kontejneru pro sběr bílého a směsného skla.
Tyto kontejnery najdete na celkem šesti místech: na parkovišti pod kulturním domem, u kostela, na Kocumberku, u paneláku čp. 73,74, a na zastávce u Jilany a na křižovatce na cestě do lomu.
Pro snížení znečištění kanalizace je pod kulturnám domem připravena nádoba na použitý olej. Tento olej sem odkládejte v PET láhvích.

Biologický a kovový odpad je možné vyvézt do sběrného dvora (podrobnosti zde).

Pro sběr drobných elektrospořebičů a baterií je určen sběrný kontejner v chodbě obecního úřadu.