Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Úvodní stránka
Aktuality v obci
Obecní úřad
Starší historie
Nedávná historie
Dopravní spojení
Kultura a sport
Fotogalerie
Úřední deska
Výběrová řízení

Aktuality v obciSETKÁNÍ SENIORŮ

Obec Malý Beranov připravuje i letos setkání seniorů, které uskuteční v neděli 25. 3. 2018 od 15.00 hodin v sále kulturního domu. Bude zajištěno občerstvení a stejně jako v minulých létech i hudba k tanci a poslechu.PALIVOVÉ DŘEVO

Obec Malý Beranov opět nabízí občanům palivové dřevo. Podmínkou je trvalý pobyt v Malém Beranově.
Jako v minulosti si můžete objednat 2 m3 (prostorový metr). Cena byla stanovena na 800 Kč za m3.
Objednávky budou přijímány do 28. 2. 2018 mailem, písemně do schránky obecního úřadu nebo osobně na obecním úřadě.
Do žádosti uveďte adresu a telefonní číslo, abyste mohli být kontaktováni.PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tradiční ples Mateřské školy Beránek se uskuteční 9. 2. 2018 od 19.30 hodin v sále kulturního domu. Podrobnosti ZDE.MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Masopustní průvod začne v sobotu 27.1.2018 od 13.00 hodin na návsi v Malém Beranově. Sraz masek je od 12:45 hodin.POPLATKY V ROCE 2018

Cena žetonu na vývoz jedné 120 l popelnice se od loňského roku nezměnila a činí 60 Kč.
Poplatek za psa 100,- Kč/za prvního psa, 150,- Kč za každého dalšího. Poplatek za identifikační známku na psa 50,-Kč. Výše nájemného pozemku je dána individuálně dle smlouvy.
Termínem splatnosti je 31. březen 2018.ODPADY A KANALIZACE

Na tříděný odpad (papír a plasty) je vyhrazeno několik míst v obci, sklo a odpadní tuky a oleje lze uložit na sběrném místě pod kulturním domem, biologický odpad – trávu a větve a kovový odpad můžete zavést do sběrného dvora u elektrárny.
S tříděním odpadů, které přináší všem zúčastněným výrazné finanční úspory proti okolním městům a obcím, jsme spokojeni.
V kanalizaci občas končí odpady, které tam nepatří a se kterými se systém likvidace není schopen bez následků vyrovnat.
Jmenovitě jde o odpadní tuky a oleje, zbytky jídel a surovin, hygienické vlhčené ubrousky a dámské hygienické potřeby, které jsou nerozložitelné.ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

SBĚRNÝ DVŮR
V pondělí 13.11.2017 byl uzavřen sběrný dvůr a ukončen sběr bioodpadu pro tento rok. Ve výjimečných případech je možno se domluvil na otevření sběrného dvora s panem Prchalem (tel. 731032 720).

Podzimní mobilní svoz
VO (velkoobjemového odpadu) a NO (nebezpečného odpadu) v naší obci Malý Beranov, proběhl v úterý 26.9.2017 od 17:00 do 17:30 hodin na stanovišti nad fotbalovým hřištěm.


STAVEBNÍ AKCE 2017

Rekonstrukce opěrné zdi u komunikace

Stavba byla dokončena. Tím skončila i dopravní omezení. Děkujeme všem občanům za trpělivost a pochopení.

Rekonstrukce kulturního domu I. Etapa

Byla provedena rekonstrukce a zateplení části fasády a izolace spodní části stavby.
Uvnitř kulturního domu došlo k rekonstrukci sociálních zařízení pro muže i ženy.
V roce 2018 bude rekonstrukce kulturního domu pokračovat další etapou.
MIKULÁŠ

V pátek 8.12.2017 proběhlo v Kulturním domě představení divadelního souboru z Luk nad Jihlavou s vystoupením "O TÉ HVĚZDĚ BETLÉMSKÉ", které bylo zakončeno Mikulášskou nadílkou.VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 19.11.2017 se v kulturním domě uskutečnilo tradiční vítání občánků. Letos jsme přivítali 4 nové obyvatele obce.Dětský den, pouťový fotbal a taneční zábava

V sobotu 3. června 2017 se na hřišti uskutečnil dětský den s osvědčenými atrakcemi a soutěžemi.
Kromě aquazorbing a skákacího hradu, zde byli pro děti připrafveni dva koně, sanitka zácheranné služby a ukázka vojenské techniky včetně vojenského vozidla.
Poté proběhl tradiční pouťové utkání mezi týmy svobodných a ženatých. Zápas skončil smírně a o vítězi rozhodlo kopaní pokutových kopů. Nakonec zvítězilo mužstvo svobodných , které získalo putovní pohár.
Den byl zakončen večerní zábavou v kulturním domě.Čochtan 2017

20.5.2017 od 7.30 hod. se konal Maloberanovský Čochtan za velké účasti zájemců (cca 120 účastníků).Pálení ČARODĚJNIC

V neděli 30. dubna 2017 byla na hřišti postavena májka a své poslední chvilky zažila i čarodějnice, která na hranici ukončila svou existenci.PALIVOVÉ DŘEVO

Příjem objednávek na palivové dřevo byl ukončen.


CVIČENÍ PRO ŽENY

Od 15. 2. 2017 bude každou středu od 18.30 hodin v sále kulturního domu probíhat nové cvičení pro ženy – TABATA, pod vedením paní Dany Horákové. Podrobnosti ZDE.SETKÁNÍ SENIORŮ

se letos uskutečnilo v neděli 5. 3. 2017 od 15.00 hodin v sále kulturního domu. Letošní seniorů účast mile překvapila. Podle ohlasů byli účastníci se setkáním spokojeni.MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Masopustní průvod prošel naší obcí v sobotu 25.2.2017.PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tradiční ples Mateřské školy Beránek proběhl 10. 2. 2017 od 19.30 hodin v sále kulturního domu.ODPADY A KANALIZACE

Vážení občané.
Jak většina z Vás již zjistila, systém sběru odpadu zůstává i v roce 2017 stejný jako v letech předchozích.
Komunální odpad bude i nadále odvážen od Vašich domovů. Zastupitelstvo obce rozhodlo o ponechat cenu žetonu na stejné výši tj. 60 Kč za vývoz.
Na tříděný odpad je vyhrazeno několik míst v obci, biologický odpad – trávu a větve a kovový odpad můžete zavést do sběrného dvora u elektrárny.
S tříděním odpadů, které přináší všem zúčastněným výrazné finanční úspory proti okolním městům a obcím, jsme spokojeni.
Rezervy stále vidíme v likvidaci splaškových odpadů Vašich domácností.
Někteří z Vás likvidují přes splaškovou kanalizaci také odpady, které tam nepatří a se kterými se systém likvidace není schopen bez následků vyrovnat. ČOV a přečerpávací stanice je nemohou bezproblémově zvládnout.
Situace se opakuje zvláště pro:
- odpadní tuky a oleje
- zbytky jídel a surovin
- hygienické vlhčené ubrousky, které jsou nerozložitelné
- dámské hygienické potřeby

Zkuste se, prosím zamyslet, než něco vylejete do Vašeho WC a spláchnete, zda to do splaškové kanalizace patří anebo NEPATŘÍ.

Děkuji Vám. Ing. Luděk Hůlka, starosta obce Malý BeranovOdpadové hospodářství

Poplatky pro rok 2016 se řídí obecně závaznou vyhláškou 06/2012, o poplatku za komunální odpad v platném znění.

V současnosti je obec vybavena celkem 10 kontejnery na sběr PET lahví, plastů a nápojových kartonů a pěti pro sběr papíru a po jednom kontejneru pro sběr bílého a směsného skla.
Tyto kontejnery najdete na celkem šesti místech: na parkovišti pod kulturním domem, u kostela, na Kocumberku, u paneláku čp. 73,74, a na zastávce u Jilany a na křižovatce na cestě do lomu.
Pro snížení znečištění kanalizace je pod kulturnám domem připravena nádoba na použitý olej. Tento olej sem odkládejte v PET láhvích.

Biologický a kovový odpad je možné vyvézt do sběrného dvora (podrobnosti zde).

Pro sběr drobných elektrospořebičů a baterií je určen sběrný kontejner v chodbě obecního úřadu.